Kiírásra került a 2018. évi Küldöttgyűlési tagok választása

Kiírásra került a 2018. évi Küldöttgyűlési tagok választása, aminek keretében a PTE BTK minden hallgató választó és választható is egyben. Hallgatói képviselőnek az választható, aki személyesen vagy postai úton leadja a pályázatát. A választási kiírás itt olvasható. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

a. egy jelentkezési lapot, (A jelentkezési lap itt tölthető le.)
b. 15 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolást, 
c. önéletrajzot, 
d. motivációs levelet, 
e. a pályázó a pályázata minden lapját aláírásával hitelesíti.

A pályázatok benyújtására vonatkozó időszak:
 
személyesen: 2018. március 22. 10:00 – 2018. április 9. 12:00
postai úton (feladási határidő): 2018. március 22. 10:00 – 2018. április 6. 14:00
A szavazási eljárás kezdete: 2018. április 10.

A pályázatok - postai vagy személyes - leadásának helye: 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. PTE BTK DiákCentrum. A jelentkezési időszakban a DiákCentrumba 10 és 12 óra között a PTE BTK HÖK ügyeletet tart.