Történelemtudományi Körzet - Jánosi Bence

Elérhetőség:

janosi.bence@pecsibolcsesz.hu

2008-ban kezdtem a történelem szakot. 2008 óta gólyatáborokban rendszeresen részt veszek, a legutóbbiban szeniorként is, az elmúlt szemeszter alatt pedig hallgatói képviselőként segíthetem az egyetemi időtöltéseteket. A kapcsolatot a gólyákkal és a felsőbb évesekkel egyaránt továbbra is ápolni szeretném, hiszen egy adandó problémára csak akkor tudunk megoldást találni, ha azt el is juttatjátok hozzám. Elő akarom segíteni a HÖK és a hallgatók közötti megfelelő információáramlást, időben tájékoztatni a hallgatókat az esedékes programokról, pályázatokról, hogy számukra megfelelő, produktív egyetemi életet alakíthassanak ki. Részt kell vállalnunk képviselőként a HÖK hatékonyabb, átláthatóbb és gyorsabb működésében, valamint figyelembe venni a hallgatók tanácsait is, amivel javítani lehet a HÖK és a tanulók közti egyetértést.